Condicions Generals
Condicions Generals

I. Condicions Generals

1.1

Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre la cooperativa de Valls., Amb domicili a Valls (Tarragona), (d'ara el Portal) i els tercers (d'ara endavant "Usuaris") que utilitzen el portal d'Internet www.coopvalls.cat o www.coopvalls.com , d'ara endavant el portal, així com amb els tercers que contractin els productes oferts a través d'aquest ..

CoopValls es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense avís previ, i en qualsevol moment la presentació i configuració del Portal, com la forma de presentació i embalatge dels productes.

 

1.2

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 7 / 1998 sobre condicions generals de la contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7 / 1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7 / 1996 d'ordenació del comerç minorista, el Reial Decret-Llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i totes les disposicions legals resultin d' aplicació.

 

1.3

Per la utilització del Portal de CoopValls, vostè adquireix la condició d'Usuari. Tant la visita com la utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes del Portal, suposen l'acceptació com Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de Condicions Generals, així com en el cas, a les Condicions Particulars que, si escau, regeixin l'adquisició.

 

1.4

CoopValls podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació de les modificacions al Portal per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris sempre abans de la visita al Portal oa l'adquisició de qualssevol de els béns oferts en el Portal.

 

II. Productes oferts. Sistema de compra

 

2.1 Els productes oferts en el Portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla.


Així mateix apareixeran a la pantalla les despeses d'enviament al domicili de l'Usuari dels productes, que seran sempre per compte del comprador. Aquests productes estaran disponibles per a la venda fins a final d'existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l'IVA no inclouen qualsevol altre impost que fora d'aplicació i són els vigents, excepte error mecanogràfic.

Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. CoopValls es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que es continguin i s'ofereixin als Usuaris a través del Portal.
D'aquesta manera, CoopValls podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en el Portal, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment.
Així mateix,   es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el portal.

 

2.2.

Per a l'adquisició dels productes oferts en el Portal, CoopValls demanarà als Usuaris que procedeixin a registrar-se, per a això aquests usuaris, que hauran de ser majors de divuit (18) anys, hauran d'emplenar les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions:

- Emplenament completa del formulari electrònic que en cada moment aparegui al Portal seguint les instruccions indicades en aquest.

- Pulsació del botó "Acceptar".

- Recepció en el compte de correu electrònic de l'Usuari del "Nom d'Usuari" i "Contrasenya".

El nom d'usuari i la contrasenya tenen caràcter personal i intransferible.
CoopValls podrà efectuar, amb l'adequat preavís, modificacions en el nom d'usuari i / o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

 

2.3

Una vegada registrat l'Usuari, i per procedir a la compra de productes, necessitareu afegir el producte que desitja en la cistella de compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a CoopValls, la qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals com les condicions de transport, així com en el seu cas les condicions particulars existents.
La compra s'entendrà efectuada en el domicili de CoopValls, situat a Valls (Tarragona)

 

2.4

Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin trenta (30) dies des de l'execució de la compra, el Departament d'Atenció al Client de CoopValls remetrà a l'Usuari comprador al domicili assenyalat en el formulari la corresponent factura. La confirmació de comanda remesa no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra.

 

III. Forma de pagament, lliurament i desistiment de les comandes

3.1

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran a la pantalla, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit via PayPal, transferència bancària o contra reemborsament, CoopValls es reserva en tot moment posar a   disposició del client la forma de pagament més coherent per al portal i CoopValls.
Per a procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant informació necessària perquè el pagament arribi a bon terme.

Pagament és via transferència bancària, es pot fer directament des de la seva banc, o pel seu compte d'Internet de la caixa o banc on vostè sol treballar habitualment.

Després de realitzar la comanda, només haurà de fer una transferència bancària al compte indicat en la cistella de la compra amb l'import total de la comanda, indicant el número de comanda i el seu nom.

En el moment que rebem la seva transferència es processés seva comanda perquè arribi al seu domicili en el termini indicat.

Si passades 48 hores del seu encàrrec, no es rep la transferència bancària la seva comanda quedaria anul.lat automàticament.

CoopValls es reserva modificar les formes de pagament sense previ avís, això vol dir que hi pot haver un moment que només tingui un mínim d'una funcionant.

 

3.2

CoopValls s'obliga a lliurar els béns comprats per l'Usuari, en el domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, ni locutoris), en el més breu possible i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies laborals a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses d'enviament dels objectes comprats, seran abonats pel comprador.

Pel que fa a les cancel.lacions, només seran admeses fins a la data en què el producte sigui embarcat, un cop el producte ha estat embarcat ja no seran admeses les cancel.lacions i seran considerades com devolucions.

Pel que fa a les devolucions, seran admeses, aquelles en les que els productes es troben en mal estat, per a això el client càrrec de les despeses d'enviament del producte de tornada a Cooperativa de Valls. Per permetre comprovar el seu estat, aquesta comprovació es durà a terme per membres de la Cooperativa de valls, i   per membres del Celler elaboradora del vi en qüestió, una vegada confirmats els motius de la seva devolució es procedirà a restituir aquests productes sent CoopValls. Qui càrrec de les despeses del nou enviament, en cas de no confirmar els motius de la seva devolució CoopValls.Es reserva el dret a no retornar la part corresponent a les despeses d'enviament, la part proporcional corresponent dels productes no retornats i se li sumarà una quantitat, que podrà arribar fins a un 25% del cost total de l'operació, en concepte de despeses de tramitació.

CoopValls sempre intentés tenir les imatges més recents dels productes, això no vol dir que l'embalatge o etiquetatge dels productes puguin canviar de les que estan en el portal al que arriba al seu domicili, per motius aliens, en aquest cas CoopValls   no es fa responsable d'aquests.

CoopValls entén que en confirmar la comanda accepta i està d'acord amb la política de transport i Pagament, La política de Privacitat i devolucions, i aquesta mateixa de condicions generals, pel que pot procedir a totes les seves ordres de compra.

En el moment de realitzar la compra el client dóna la seva conformitat sobre la seva edat, identificant-se amb el seu DNI.

Condicions de venda

Contacteu amb nosaltres

Si voleu fer qualsevol consulta, si us plau, omlpiu el formulari amb les dades requerides i envieu-lo. Us respondrem, en breu.

Mapa del lloc